Asfalt 845x321

Asfalt

Vi har hela kedjan inom asfalt, från maskinläggning till mindre handläggningar. Det betyder att vi kan utföra båda stora och små arbeten: från privata infarter och gångbanor till parkeringar och vägar.
Kontakta Marcus Friberg om du behöver hjälp med asfaltarbete. Han vet vad som krävs för att jobbet ska bli rätt utfört. Marcus och hans kollegor på Asfalt har mångårig erfarenhet av asfaltbeläggningar i olika format och levererar material och arbeten av högsta kvalitet.
Vi utför nybyggnadsbeläggningar och underhållsarbeten åt kommuner, väghållare, företag och privata fastighetsägare.

Kontakta

Marcus Friberg
Marcus Friberg

Transportledning
marcus.friberg@ludvikalbc.se
0240-40 68 50