Kvalitetspolicy 845x321

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en bred och samtidigt professionell leverantör inom projektering, bygg och anläggning.

Detta innebär att:

  • Vi ska ligga på framkant inom teknik, förnyelse och anläggningsinnovationer.
  • Vi ska tillfredsställa beställarnas behov och förväntningar.
  • Vi skall i alla lägen upplevas som engagerade, kunniga och kompetenta i de uppdrag vi åtar oss.
  • Vi ser varje uppdrag som en referens för näst följande uppdrag för att där igenom skapa långsiktiga relationer.
  • Vi skall ständig se över våra arbetssätt och metoder för att förbättra oss och verksamheten.

Kontakta oss

Skolgatan 24
771 32 LUDVIKA

Växel: 0240-183 00
Fax: 0240-163 40
E-post: info@aeb.se