Miljöpolicy 845x321

Miljöpolicy

Vår ambition för vårt miljöarbete skall vara att i minsta möjligaste mån påverka miljön negativt, så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Minska och förebygga föroreningar i luft och mark.
  • Där så är möjligt prioritera miljöanpassade arbetssätt, fordon, utrustning, produkter och kemikalier.
  • Ta hand om uppkommet avfall från uppdrag enligt gällande lagar och förordningar.
  • Förebygga och ta hand om internt avfall på ett miljöanpassat sätt.
  • I första hand samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor.
  • Kartlägga och följa den miljölagstiftning som berör vår verksamhet.
  • Ständigt förbättra vår verksamhet ur miljöhänseende.

Kontakta oss

Skolgatan 24
771 32 LUDVIKA

Växel: 0240-183 00
Fax: 0240-163 40
E-post: info@aeb.se