Portfolio Items

Ludvika Kraftstation efter

Ludvika Kraftstation

Totalentreprenad. Ombyggnad av kraftstation. Kund: VB Kraft Ort:…
Frötjärn Dammkonstruktion

Frötjärn damm

Totalentreprenad. Ny dammanläggning. Kund: VB Kraft Ort: Ludvika År:…

Hillängen konstgräsplan

Totalentreprenad. Anläggning av konstgräsplan med markvärme. Kund:…

Gång- och cykelbro över riksväg och bangård

Totalentreprenad. Mark- och betongarbeten samt stålkonstruktion…
Fiber Ludvika 2015

Fiber Ludvika

Anslutning av 1200 villor. Kund: Eltel Ort: Ludvika År: …
Sunnansjö Förskola

Sunnansjö Förskola

Mark- och grundarbeten ny förskola samt anläggning yttre miljö. Kund:…

Montagehall STRI

Generalentreprenad. Mark- och grundarbeten för montagehall. Kund:…