Portfolio Items

Ludvika Kraftstation efter

Ludvika Kraftstation

Totalentreprenad. Ombyggnad av kraftstation. Kund: VB Kraft Ort:…
Frötjärn Dammkonstruktion

Frötjärn damm

Totalentreprenad. Ny dammanläggning. Kund: VB Kraft Ort: Ludvika År:…

Hillängen konstgräsplan

Totalentreprenad. Anläggning av konstgräsplan med markvärme. Kund:…

Gång- och cykelbro över riksväg och bangård

Totalentreprenad. Mark- och betongarbeten samt stålkonstruktion…

Företagshotell Gonäs

Totalentreprenad. Markarbeten och nybyggnation av företagshotell. Kund:…