AEB Anläggningsentreprenader AB renodlar verksamheten

Vi har under de senaste åren expanderat kraftigt i koncernen och för att klara av att möta den kraftigt ökade efterfrågan på våra tjänster renodlar vi nu vår verksamhet.

Vi har avyttrat vår anläggning för betongtillverkning med tillhörande fastighet i Ludvika till Swerock AB och vi har även avyttrat vår maskinpark inom asfaltsverksamheten till PEAB Asfalt AB.
Personalen inom berörda verksamheter har valt att stanna kvar i AEB Anläggningsentreprenader AB där de erbjudits andra arbetsuppgifter.

Vi kommer även i framtiden att jobba med helhetskoncept där vi utför uppdrag från projektering till nyckelfärdiga anläggningar. AEB koncernen har i dagsläget ett 90- tal anställda och focus i framtiden kommer att ligga på kärnverksamheten med inriktning mot mark- och anläggningsentreprenader.

Genomförda åtgärder stärker vårt varumärke och vår position på marknaden.
Våra kunder erhåller en högre kundnytta genom att kvaliteten på våra tjänster ökar med nya samarbetspartners.