AEB bygger ut Ludvika Stadsnät

Ytterligare sex mil stamnät är under utbyggnad i Ludvika kommun. AEB vann upphandlingen och projektet sträcker sig över två år.
Sträckan Kåsen – Hällsjön – Sandudden – Djupudden i Grängesberg byggs nu.
Beställare är Ludvika Kommun genom VB- Elnät AB och det är en del av EU- projektet Eruf 4.
– Fantastisk roligt att vi kommit igång med arbetet, säger Lucas Löfberg anläggare på AEB.
– Du är något av veteran på fiberjobben vid 25 års ålder?
– Det här blir mitt femte år på fiberutbyggnad, från början utbildade jag mig till snickare men kom på bättre tankar och studerade vidare samtidigt som jag jobbade.
Övriga områden som kommer att byggas ut i år är Kyrkviken och Örtjärn i Grängesberg samt Sträckan Norhyttan – Nittkvarn – Gravendal, fortsätter Lucas.