AEB bygger ytterligare ett Industrihotell

Det är stor aktivitet på Björnmossens industriområde i Gonäs så vi ställer frågan till AEB koncernens ägare och styrelseordförande Håkan Lodin, vad är på gång?
– Det pågår olika entreprenader parallellt, Ludvika Kommun som färdigställer infrastrukturen på industriområdet. Grytnäs Gräv AB bygger ny bussdepå för Region Dalarnas räkning.
Men även AEB har verksamhet som pågår?
2020-01-13-Industrihotell– Vi är i slutskedet av beslutsprocessen med att bygga ytterligare ett industrihotell, vi kommer med nybygget att fördubbla våra industrilokaler med tillhörande kontorslokaler till cirka 4000 kvadratmeter.
Hur kommer lokalerna att disponeras?
– Vi har klart med intressenter från näringslivet i Ludvika samt några befintliga hyresgäster som vill expandera. Vårt dotterbolag Ludvika LBC färdigställer ny industrimark på cirka två hektar för sin verksamhet. Vi får även möjlighet att samla koncernens bolag på till en gemensam etablering.
Hur ser tidsplanen ut för projektet?
– Vi räknar med att starta under senare delen av februari och inflyttning under tredje kvartalet, fortsätter Håkan.
AEB Koncernen sysselsätter över 100 personer i dagsläget, moderbolaget har nått högsta kreditvärdighet, omsättningen ligger runt 200 Mkr och sysselsättningen är maxad även under lågsäsongen, det går bra för er?
– Absolut, vi har under de senaste fem åren byggt upp en organisation från Styrelse och företagsledning till yrkesarbetare det har gett resultat och uthållighet, avslutar en nöjd ägare.