AEB vann upphandlingen av markarbeten och grundläggningen till Marnäs nya skola.

marnas-ny-skola-ritning

– Anbudssumma är 8 384 000 kronor medan Peab begärde 8 979 141 kronor, säger Stefan Andersson som är lokalstrateg vid kommunen.
mark-grundarbeten-marnasAEB, som också hade uppdraget att gräva upp och frakta bort de gamla husgrunderna vid Grågåsvägen, inleder mark- och grundarbetena i månadsskiftet november-december.

– Framåt senvintern ska arbetena vara klara och vi kommer inom kort att begära in anbud på själva bygget, upplyser Stefan Andersson.

Källa: dt.se