AEB Anläggningsentreprenader AB muddrar Kasttjärn i Centrala Ludvika

AEB Muddrar KasttjärnJobbet utförs av personal från AEB Maskin AB där Tony Eriksson skötte spakarna i grävskopan vid arbetena på måndagen.
– Jag skulle tro att vi kommer att ha jobb med detta i tre, fyra veckor. Det hör inte till vanligheterna att vi får utföra muddringsjobb i centrala Ludvika, konstaterar Thomas Blomberg, vd vid AEB koncernen och som på plats följde de inledande arbetena.
– Ja, det är många som vill kunna njuta av en fin vattenspegel, säger kommunens grönytesstrateg Marie Persson och tillägger att upp till två tredjedelar av tjärnens strandkanter kommer att beröras av grävningarna i år.
– Men vi gör ju detta även för fåglarnas skull. Nu kommer det att bli svårare för rovdjur som rävar och katter att ta sig ut till fåglarnas häckningsplatser och ta ägg och ungar.

Källa: dt.se