Certifiering Robust fiber

AEB och Ludvika LBC är nu certifierande i enlighet med ”Robust Fiber” som säkerställer att vi har rätt kunskapsnivå för att förlägga fiberoptiska nät.

Incert skriver följande till oss:
robust-fiber-text

Robust_FtgCert_Anl