Fiber till 2 000 villor i Ludvika Kommun

Fiber-nyheter-2016IP- Only med dotterbolaget by- Net AB har tecknat avtal med AEB Anläggningsentreprenader AB om utbyggnaden av fibernätet i Ludvika med start våren 2016.

-Det här är det enskilt största projektet inom FTTH (Fiber To The Homes) som vi utfört i AEB:s historia, säger VD Thomas Blomberg. Vi har under vinter nyinvesterat i vår maskinpark med ytterligare tre specialutrustade grävmaskiner för den ökade efterfrågan på fiberförläggning.

Projektet omfattar cirka 2 000 villor och 25,2 mil förläggning av fiberslang, lika lång sträcka med blåsning av fiberkabel samt ungefär 400 kopplingsskåp som ska monteras. Geografiska området ligger runt sjön Väsman, Gonäs-Blötberget-Saxdalen, Sunnansjö-Grangärde-Nyhammar, samt Sörvik-Norrvik.

Kommer ni att klara arbetet med egna resurser?

-Vi räknar med ett tjugotal maskiner och lika många yrkesarbetare samt ett mindre antal underentreprenörer kommer att sysselsättas fram till årsskiftet, svarar Thomas. Vi räknar med att starta projektet i början av mars för att accelerera till full kapacitet under mitten på april. Vi kommer att rekrytera ytterligare personal för att klara av den efterfrågan som råder på marknaden nu och några år framåt i tiden för FTTH.

» Läs mer här ”http://www.ip-only.se/2016/01/spaden-backen-fiber-ludvika/