Följ oss på sociala medier!

socialmedier-nyhetVi är ett av dalarnas största anläggningsföretag genom att erbjuda våra kunder stor flexibilitet och kunnande. Kvalitet i alla led och långsiktiga relationer med våra kunder är det viktigaste av allt. Långsiktigheten och lojaliteten går också igen hos våra medarbetare, många av oss har varit med sedan starten för 30 år sedan.

För att kunna bibehålla en god relation till befintliga men även nya kunder samt erbjuda en attraktiv arbetsplats har vi nu även etablerat oss på sociala medier. Genom våra sociala medier, Instagram och Facebook, vill vi sprida ordet om vår verksamhet för att attrahera både nya kunder och nya medarbetare. Självklart vill vi också ta chansen att få visa upp vår verksamhet, om hur vi arbetar, vad vi gör och vilka fantastiska medarbetare vi har.

För kontinuerlig uppdatering, följ oss på:

Facebook:
AEB Anläggningsentreprenader AB https://www.facebook.com/aebanlaggningsentreprenaderab

Instagram:
aebanlaggningsentreprenader