Utbyggnad av Gonäs avloppsreningsverk

gonas-avloppsreningsverkNu förbereder vi en etablering vid Gonäs reningsverk.
Grytnäs Projekt AB, är beställare till AEB Anläggningsentreprenader AB som kommer att utföra markarbetena för utbyggnaden.
Projektet omfattar nybyggnad av intag för avloppsvatten med tillhörande bassänger och ledningsarbeten. Även delvis ombyggnad av befintlig anläggning ingår i projektet.
Arbetena kommer att inledas med lednings- och spontningsarbeten innan schaktarbetena för nya bassänghallen kan inledas.
Projektet kommer att starta under andra halvan av september och pågår till halvårsskiftet 2019.