Solgården i Smedjebacken

Solgarden-AEB

Byggpartner AB med AEB Anläggningsentreprenader AB som markentreprenör har fått i uppdrag av Bärkehus AB att uppföra nytt demensboende i Smedjebacken.

solgarden-gravning

Projektet som ligger i Mogaområdet omfattar nyproduktion av ett gruppboende med 32 platser, projektvolymen är ca 75 miljoner kronor och byggtiden är september 2016 – december 2017.