Total recovery

HSB:s Bostadsrättsförening, Särimner i Ludvika.
Vi har under innevarande vecka startat projektet som innehåller friläggning av ett gårdsbjälklag av betong från plattytor och planteringar.
När betongen frilagts läggs ett tätskikt och vattenavrinningen säkras, därefter kommer yttre miljön att byggas upp på nytt.
Oasliknande planteringar och ytor för gemenskap kommer att anläggas tillika nya avgränsningar till omkringliggande fastigheter.
– Ett intressant projekt och samtidigt väldigt roligt att få visa upp vår bredd på verksamheten mitt i stan, säger platschefen Andreas Olsson.